Konin FM

Informacje o podmiocie

Nadawcą programu pod nazwą „KONIN FM” w oparciu o koncesję 788/2020-R jest:
Loctra sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
02-738 Warszawa
KRS 0000371213
NIP 9512327890
REGON 142681642
Kapitał zakładowy: 20 000zł

Dane kontaktowe/studio:
ul. Słowackiego 12
62-500 Konin

Kontakt ws. reklamy: reklama(at)konin.fm
Kontakt z redakcją redakcja(at)konin.fm
Strona internetowa: www.konin.fm
Telefony: 513-263-900, 511-115-104

Skład zarządu Loctra sp. z o.o.
Prezes zarządu: Jerzy Bralewski

Prokurenci:Marcin Bralewski

Struktura właścicielska spółki Loctra:
Jerzy Bralewski 90 udziałów o wartości 18 000 zł
Marcin Bralewski 10 udziałów o wartości 2 000zł

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefa Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
fax (22) 597-31-80
www.krrit.gov.pl

Wpis LOCTRA sp. z o.o.  w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na oficjalnej stronie rejestru:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj/spolki

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej