Konin FM

Informacje o podmiocie

W związku z obowiązkiem wymienionym w art. 14a ust. 1b oraz art. 14a ust. 1e ustawy z dn. 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji uprzejmie informujemy, że:

1)Nazwa programu radiowego, rozpowszechnianego w oparciu o koncesję 788/2020-R na terenie Konina i okolic to “Konin FM”

2)Firma nadawcy:
LOCTRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, tj.
ul. Dominikańska 9
02-738 Warszawa
NIP: 9512327890
KRS: 0000371213
REGON: 142681642

3)Osoby/organy wchodzące w skład firmy nadawcy:
Jerzy Bralewski – prezes zarządu
Marcin Bralewski – prokurent

4)Adres korespondencyjny nadawcy:
LOCTRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dominikańska 9
02-738 Warszawa

Strona Internetowa nadawcy: www.konin.fm
Adres poczty elektronicznej: redakcja@konin.fm

Wspólnicy spółki Loctra sp. z o.o.
Marcin Bralewski – 10 udziałów (10%) o łącznej wysokości 2 000 zł
Jerzy Bralewski 90 udziałów (90%) o łącznej wysokości 18 000 zł

Dane identyfikujące beneficjentów rzeczywistych, ujawnione w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych:

Wykaz beneficjentów rzeczywistych spółki Loctra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (forma organizacyjna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 117) w obrębie beneficjentów rzeczywistych podmiotu będącego nadawcą programu radiofonicznego Konin FM ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655 i 835):

Pierwsze imię: Jerzy

Nazwisko: Bralewski

Kraj zamieszkania: Polska

Kraje obywatelstwa: Polska

bezpośrednie uprawnienia: wspólnik spółki z o.o.

wielkość udziału: 18000 PLN

rodzaj uprzywilejowania: brak

opis uprzywilejowania: nie dotyczy

Wpis można zweryfikować na stronie https://crbr.podatki.gov.pl/

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa, www.krrit.gov.pl, tel. 22 597 30 00).

Nadawca programu radiofonicznego Konin FM podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.