Audycje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PROW 2014-2020)

Audycje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (PROW 2014-2020)

Szanowi Państwo,
Poniżej znajdziecie powtórki audycji ARiMR, które mogliście usłyszeć na antenie radia KONIN FM w 2021 roku.

 

1. Temat: Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
2. Temat: Premie dla młodych rolników.
3. Temat: Restrukturyzacja małych gospodarstw.
4. Temat: Pomoc na tworzenie grup i organizacji producentów rolnych.
5. Temat: Krótki łańcuch dostaw.
6. Temat: Wsparcie na za zalesienie i tworzenie terenów zalesieniowych.
7. Temat: Wparcie rolników, którzy gospodarują na niekorzystnych warunkach gospodarowania ONW.
8. Temat: Zasoby przyznawania pomocy dostępnej w ramach działania dobrostan zwierząt.
9. Temat: Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych.
10. Temat: Działanie rolnictwa ekologicznego.
11. Temat: Bezzwrotne premie dla młodych rolników.
12. Temat: Posadzenie lasu ze wsparciem ARiMR.
13. Temat: Modernizacja gospodarstw rolnych obszar A,B i C.
14. Temat: Modernizacja gospodarstw rolnych obszar D.
15. Temat: Wsparcie na inwestycje w nawadnianie gospodarstw.
16. Temat: Wydłużenie terminu naboru wniosków na modernizację gospodarstw rolnych.
17. Temat: Przedłużony nabór wniosków.
18. Temat : Zakończenie naboru na modernizację gospodarstw rolnych.
19. Temat: Ocena wniosków na modernizację gospodarstw rolnych.
20. Temat: Wsparcie na tworzenie grup i organizacji producentów rolnych.
21. Temat: Wsparcie na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.
22. Temat: Jesienne nabory PROW 2014-2020.
23. Temat: O wsparciu na inwestycje, które zwiększają odporność ekosystemów leśnych.